Uzupełnianie profilu

Miejsca na profilu, które możesz poprawić są oznaczone symbolem czerwonej kropki. Czym lepiej uzupełniony profil, tym wyższa pozycja. Uzupełniając profil możesz w bezpłatny sposób poprawić skuteczność swojej promocji.

Punktacja

Niektóre elementy profilu wpływają na pozycję w większym stopniu niż inne. Np. opisy pod zdjęciami są o wiele mniej istotne niż same zdjęcia. Z tego względu stopień uzupełnienia profilu wyraża się w punktach, zaś za każdy z elementów można otrzymać określoną ich liczbę.

Do zdobycia jest 75 punktów. Nie da się sprawdzić ile masz punktów w danej chwili. Punkty pokazują tylko, które elementy profilu bardziej, a które mniej wpływają na poprawę pozycji.

Zdjęcia i filmy

 • każde zdjęcie: 5 punktów (maksymalnie 25 punktów),

 • każdy spełniający kryteria opis pod zdjęciem lub filmem: 1 punkt (maksymalnie 5 punktów),

 • wysoka ocena dla pierwszego elementu w galerii, tj. zdjęcia lub miniatury filmu: 10 punktów,

 • umieszczenie filmu: 5 punktów (liczba filmów nie ma znaczenia, wystarczy jeden),

 • film w hd: 5 punktów (liczba filmów j.w.).

Łącznie 50 punktów.

Uzupełnienie oferty

Po jednym punkcie za:

 • telefon,

 • spełniający kryteria pełny opis,

 • spełniający kryteria skrócony opis,

 • spełniający kryteria slogan,

 • realną cenę (jeśli jest możliwa do uzupełnienia).

Jeśli zostały podane wszystkie powyższe to za całość system przyznaje 10 punktów.

Można zdobyć dodatkowe 10 punktów za wypełnienie wszystkich możliwych pól w sekcji "oferta".

Łącznie do zdobycia jest 20 punktów.

Logowanie na konto

Jeśli logujesz się na konto przynajmniej raz na 40 dni, to otrzymujesz 5 punktów.

Kryteria oceny opisów tekstowych

Aby uzyskać punkty za opisy tekstowe powinny być spełnione następujące wymagania:

Opis pod zdjęciem/filmem

 • min. 30 znaków

 • min. 3 wyrazy

 • nie za dużo wielkich liter (max. 25% znaków)

 • bez powtórzeń znaków

Slogan reklamowy

 • min. 10 znaków

 • nie za dużo wielkich liter (max. 40% znaków)

 • bez powtórzeń znaków

Skrócony opis

 • min. 100 znaków

 • min. 12 wyrazów

 • nie powinien być częścią pełnego opisu

 • nie za dużo wielkich liter (max. 25% znaków)

 • bez powtórzeń znaków

Pełny opis

 • min. 100 znaków

 • minimalnie 20 wyrazów

 • min. 3 zdania

 • nie za dużo wielkich liter (max. 25% znaków)

 • bez powtórzeń znaków