Mechanizm działania Planów

Ten artykuł jest kierowany do zaawansowanych użytkowników.

Mechanizm Planów konfiguruje licytację w taki sposób, aby zapewnić maksimum widoczności dla Twojej oferty.

Zakładamy, że wiesz już jak działa płatna promocja, licytacja, co to są regiony oraz co decyduje o kolejności firm.

Ekonomia regionów

Regiony różnią się od siebie:

 • liczbą narzeczonych szukających usługodawców,

 • liczbą promujących się firm,

 • cenami poszczególnych miejsc.

Ponieważ widoczność Twojej oferty zależy od tego w jakich regionach się promujesz i jakie pozycje zajmujesz, powstaje pytanie:

Jak rozłożyć kwoty w licytacji na poszczególne regiony, aby w ramach założonego budżetu uzyskać maksymalną widoczność?

Algorytm optymalizacyjny

Opracowaliśmy zaawansowany algorytm, który biorąc pod uwagę czynniki takie jak m.in.:

 • popularność regionu w danej kategorii,

 • aktualne ceny oraz

 • korzyści wynikające z zajmowania poszczególnych miejsc

określa w których regionach i za ile najbardziej opłaca Ci się licytować.

Algorytm stanowi fundament, na którym opiera się działanie Planów.

Co to jest Plan?

Plan określa optymalne rozłożenie środków na licytację w poszczególnych regionach.

W chwili zakupu algorytm automatycznie konfiguruje licytację, aby zapewnić Ci maksymalną widoczność.

Charakterystyka Planów

Indywidualność

Plan który kupujesz jest dostosowany do indywidualnych cech Twojej firmy, takich jak kategoria, lokalizacja i inne.

Z tego powodu dwa takie same Plany dla dwóch różnych firm mogą mieć zupełnie inne ceny.

Aktualność

W chwili zakupu Plan uwzględnia aktualne ceny w licytacji w poszczególnych regionach.

Plan który kupujesz dzisiaj, może mieć wyższą lub niższą cenę niż ten, który kupisz za miesiąc.

Fluktuacja pozycji

Ze względu na aktywność innych firm (zarówno tych kupujących Plany jak i innych, licytujących samodzielnie) ceny w licytacji nieustannie się zmieniają. Z tego powodu pozycja ogłoszenia może się zmieniać, zaś fluktuacje mogą być różne dla każdego regionu.

Wiele ogłoszeń a środki na licytację

Jeśli jesteś w trybie Planów i posiadasz więcej niż jedno ogłoszenie, to każde z nich posiada indywidualne subkonto na którym znajdują się środki na licytację.

W chwili zakupu Planu dla konkretnej firmy, subkonto tej firmy jest zasilane wpłaconą kwotą.

Wraz z wyczerpaniem się środków na subkoncie danej firmy jej płatna promocja ulega wstrzymaniu. Pozostałe ogłoszenia mogą być nadal promowane jeśli na przypisanych im subkontach nadal znajdują się środki.

Aktualna wartość Planu

Środki na licytację, które znajdują się na indywidualnym subkoncie danego ogłoszenia stanowią aktualną wartość Planu.

W przypadku zmiany Planu, na podstawie tej wartości jest obliczany czas, o który zostanie przedłużony nowy Plan.

Czas trwania płatnej promocji

Sposób obliczania czasu trwania płatnej promocji różni się, w zależności od trybu płatnej promocji.

Plany

Termin wygaśnięcia Planu obliczany jest na podstawie maksymalnych możliwych wydatków w licytacji. Licytacja w ramach Planu może być skonfigurowana "z zapasem" w stosunku do aktualnych, zmieniających się cen. Dlatego środki na subkoncie firmy mogą starczyć na dłużej. W takim wypadku Plan będzie aktywny jeszcze przez jakiś czas po wstępnym terminie wygaśnięcia. Taki system gwarantuje, że czas płatnej promocji nie ulegnie skróceniu.

Licytacja

Czas, który pozostał do zakończenia licytacji jest obliczany na podstawie bieżących, realnych wydatków, które zależą od konfiguracji licytacji oraz aktywności innych licytujących. Z tegp powodu, termin zakończenia licytacji może się zmieniać - pozostały czas może się wydłużać lub skracać.

Zmiana trybu płatnej promocji

W ustawieniach konta możesz zdecydować, czy korzystasz z Planów czy z licytacji. Jeśli nie widzisz takiej opcji skontaktuj się z nami.

Jeśli masz więcej niż jedno ogłoszenie, to wszystkie one muszą korzystać z tego samego mechanizmu. Nie ma możliwości, aby jedno z ogłoszeń posiadało Plan, podczas gdy drugie ogłoszenie działa w trybie licytacji.

Aktywacja Planów

Gdy aktywujesz Plany, wszystkie Twoje bezpłatnie promowane ogłoszenia otrzymają Plan Bezpłatny. Ogłoszenia, które promujesz płatnie w ramach licytacji otrzymają Plan Manualny. Plan Manualny zostanie skonfigurowany tak, jak Twoja dotychczasowa licytacja, więc Twoje regiony i pozycje w nich nie zmienią się. Środki z Twojego konta zostaną rozdysponowane na subkonta Twoich promujących się płatnie firm w taki sposób, aby promocja zakończyła się w tym samym terminie.

Jeśli posiadasz środki na koncie, ale żadna z Twoich firm się nie promuje, wtedy środki nie zostaną przeniesione na subkonta firm. Aby wykorzystać środki, aktywuj licytację i skonfiguruj ją dla jednego lub kilku ogłoszeń. Następnie ponownie aktywuj Plany. To spowoduje przydzielenie Planów Manualnych promującym się płatnie firmom i rozdysponowanie środków na ich subkonta.

Aktywacja licytacji

Jeśli aktywujesz licytację, wtedy środki, które do tej pory były rozdzielone pomiędzy Twoje ogłoszenia wrócą do wspólnej puli na Twoim głównym koncie. Regiony promocji oraz oferty w licytacji, pozostaną skonfigurowane w ten sam sposób jak podczas zakupu Planu.

Ulepszanie Planu do nowej wersji

Jeśli na skutek aktywności innych firm z regionów, w których się promujesz, cena aktualnego Planu dla Twojego ogłoszenia uległa podwyższeniu, masz możliwość poprawy pozycji poprzez ulepszenie Planu do jego nowej wersji.

Aby ulepszyć Plan do nowej wersji:

 1. Zaloguj się.

 2. Rozwiń menu i przejdź do swojej oferty.

 3. Kliknij przycisk Edytuj promocję.

 4. Kliknij w link zmień Plan.

 5. Kliknij przycisk Ulepsz przy Twoim aktualnym Planie. Jeśli przycisk jest nieaktywny, to znaczy, że nowa wersja Planu nie jest dostępna.

 6. Wybierz okres na który chcesz ulepszyć aktualny Plan. W ramach rozliczenia starej wersji Planu, do wybranego okresu doliczymy czas starej wersji, skrócony proporcjonalnie do zmiany w cenie między starą i nową wersją.

Lokalizacja firmy

Cena Planu i konfiguracja licytacji zależą od lokalizacji firmy.

Jeśli posiadasz aktywny Plan i zmieniasz lokalizację, wtedy Twój Plan zostanie wstrzymany. Aby wznowić Plan, aktywuj go ponownie:

 1. Kliknij przycisk Edytuj promocję.

 2. Kliknij w link zmień Plan.

 3. Kliknij przycisk Wybierz przy Planie, który chcesz ponownie aktywować.

 4. Wybierz okres ponownej aktywacji Planu. W ramach rozliczenia starej wersji Planu, do wybranego okresu doliczymy czas starej wersji, skrócony proporcjonalnie do zmiany w cenie między starą i nową wersją.