Kryteria korzystania z płatnej promocji

Aby korzystać z płatnej promocji należy spełnić wszystkie poniższe warunki:

  • konto firmy nie może być zawieszone, nieaktywne lub oczekujące na akceptację przez moderatora,

  • na koncie muszą być środki,

  • firma musi posiadać przynajmniej jedno zdjęcie,

  • pierwsze zdjęcie musi być dobrze ocenione,

  • firma musi posiadać spełniające kryteria skrócony opis i slogan.

Moderator może dokonać drobnych korekt sloganu, skróconego opisu i pierwszego zdjęcia. Jeśli pomimo interwencji moderatora firma nie spełni powyższych warunków to jej płatna promocja jest wstrzymywana.

W momencie spełnienia warunków, promocja firmy jest automatycznie wznawiana. Czas wstrzymania nie powoduje skrócenia łącznego czasu trwania płatnej promocji.