Kolejność firm

Kolejność firm zależy od wielu czynników. Po przeczytaniu tego artykułu poznasz każdy z nich.

Kolejność firm w miastach

Po podaniu w wyszukiwarce miasta, firmy są umieszczane w 4 grupach. Grupy są wyświetlane w poniższej kolejności:

  1. Firmy, które wykupiły płatną promocję w regionie zawierającym to miasto.

  2. Firmy, które mają siedzibę w powiecie, do którego należy to miasto.

  3. Niedawno zarejestrowane firmy z dobrze ocenionym pierwszym zdjęciem, które promują się bezpłatnie w regionie zawierającym to miasto.

  4. Pozostałe firmy które promują się bezpłatnie w regionie, w którym znajduje się to miasto.

Kolejność firm na liście ogólnopolskiej

Przy przeglądaniu firm z całego kraju, tj. gdy miasto nie zostało podane, firmy są umieszczane w 3 grupach. Grupy są wyświetlane w poniższej kolejności:

  1. Firmy, które wykupiły płatną promocję na liście ogólnopolskiej.

  2. Niedawno zarejestrowane firmy z dobrze ocenionym pierwszym zdjęciem.

  3. Pozostałe firmy.

Kolejność wewnątrz grup

  • Generalnie o kolejności firm wewnątrz grup decyduje stopień uzupełnienia profilu. Jeśli dwie firmy mają profil uzupełniony w tym samym stopniu, to ich kolejność jest ustalana losowo. Losowanie odbywa się raz na dzień.

  • Wyjątkiem jest grupa firm, które wykupiły płatną promocję. W tej grupie o kolejności decyduje wysokość oferty w licytacji w danym regionie. Jeśli natomiast dwie firmy złożyły identyczne oferty, to ich kolejność jest ustalana według zasad z punktu wyżej.