Kolejność firm

Kolejność firm w miastach

Po podaniu w wyszukiwarce miasta, firmy są umieszczane w 3 grupach. Grupy są wyświetlane w poniższej kolejności:

 1. Grupa firmy, które wykupiły płatną promocjęregionie zawierającym to miasto.
 2. Grupa firmy, które mają siedzibę w powiecie tego miasta.
 3. Grupa firm, które promują się bezpłatnie w regionie, w którym znajduje się podane przez użytkownika miasto.

Kolejność firm w całym kraju

Przy przeglądaniu firm z całego kraju, tj. gdy miasto nie zostało podane, firmy są umieszczane w 2 grupach. Grupy są wyświetlane w poniższej kolejności:

 1. Grupa firmy, które wykupiły płatną promocję w całym kraju.
 2. Grupa pozostałych firm.

Kolejność wewnątrz grup

 • Generalnie o kolejności firm wewnątrz grup decyduje stopień uzupełnienia profilu. Jeśli dwie firmy mają profil uzupełniony w tym samym stopniu, to ich kolejność jest ustalana losowo. Losowanie odbywa się raz na dzień.
 • Wyjątkiem jest grupa firm, które wykupiły płatną promocję na danym obszarze. W tej grupie o kolejności decyduje wysokość oferty w licytacji. Jeśli natomiast dwie firmy złożyły identyczne oferty, to ich kolejność jest ustalana według zasad z punktu wyżej.

Stopień uzupełnienia profilu

Miejsca na profilu, które możesz poprawić są oznaczone symbolem czerwonej kropki. Czym lepiej uzupełniony profil, tym wyższa pozycja. Uzupełniając profil możesz w bezpłatny sposób poprawić skuteczność swojej promocji.

FILM

Niektóre elementy profilu wpływają na pozycję w większym stopniu niż inne. Np. opisy pod zdjęciami są o wiele mniej istotne niż same zdjęcia. Z tego względu stopień uzupełnienia profilu wyraża się w punktach, zaś za każdy z elementów można otrzymać określoną ich liczbę.

Do zdobycia jest 100 punktów, z czego na chwilę obecną osiągalnych jest 75. Nie da się sprawdzić ile masz punktów w danej chwili. Punkty pokazują tylko, które elementy profilu bardziej, a które mniej wpływają na poprawę pozycji.

Liczba Punkty są przydzielane za
50

Zdjęcia i filmy
 • każde zdjęcie: 5 punktów (maksymalnie 25 punktów),
 • każdy spełniający kryteria opis pod zdjęciem lub filmem: 1 punkt (maksymalnie 5 punktów),
 • wysoka ocena dla pierwszego elementu w galerii, tj. zdjęcia lub miniatury filmu: 10 punktów,
 • umieszczenie filmu: 5 punktów (liczba filmów nie ma znaczenia, wystarczy jeden),
 • film w hd: 5 punktów (liczba filmów j.w.).
25 Te punkty będą dostępne w przyszłości
20 Uzupełnienie oferty, po jednym punkcie za:
Jeśli zostały podane wszystkie powyższe to za całość system przyznaje 10 punktów.
Można zdobyć dodatkowe 10 punktów za wypełnienie wszystkich możliwych pól w sekcji "oferta".
5 Logowanie na konto przynajmniej raz na 40 dni.

Kryteria oceny opisów tekstowych

Aby uzyskać punkty za opisy tekstowe oraz aby mieć możliwość korzystania z płatnej promocji powinny być spełnione następujące wymagania:

Rodzaj opisu Wymagania
Opis pod zdjęciem/filmem
 • min. 30 znaków
 • min. 3 wyrazy
 • nie za dużo wielkich liter (max. 25% znaków)
 • bez powtórzeń znaków
Slogan reklamowy
 • min. 10 znaków
 • nie za dużo wielkich liter (max. 40% znaków)
 • bez powtórzeń znaków
Skrócony opis
 • min. 100 znaków
 • min. 12 wyrazów
 • nie powinien być częścią pełnego opisu
 • nie za dużo wielkich liter (max. 25% znaków)
 • bez powtórzeń znaków
Pełny opis
 • min. 100 znaków
 • minimalnie 20 wyrazów
 • min. 3 zdania
 • nie za dużo wielkich liter (max. 25% znaków)
 • bez powtórzeń znaków