Zdjęcia i filmy wideo

Jak dodać zdjęcia?

Aby dodać zdjęcia zaloguj się, przejdź na profil swojej firmy i kliknij w przycisk "Dodaj zdjęcia". Następnie wybierz ze swojego dysku zdjęcia, które chcesz umieścić (może to być kilka zdjęć). Akceptowalne są zdjęcia w formatach .png, .jpg i .gif. Maksymalna wielkość pliku to 16 mebagajtów.

Po dodaniu zdjęcia możesz je podpisać. W tym celu najedź myszką na zdjęcie i kliknij w przycisk "Podpis" znajdujący się na dole zdjęcia. Podaj opis zdjęcia. W tym samym formularzu możesz również podać autora zdjęcia - warunkiem jest, aby posiadał konto w portalu w kategorii "Fotografia".

Jak dodać filmy?

Aby dodać film zaloguj się, przejdź na profil swojej firmy i kliknij w przycisk "Dodaj film". W okienku, które się pojawi podaj adres filmu i zatwierdź. Obecnie obsługiwane są wyłącznie filmy z YouTube.

Jeśli nie możesz dodać filmu to sprawdź, czy jego ustawienia na to pozwalają. Być może ustawienia zabraniają umieszczania filmu w innych miejscach niż na YouTube. Najprościej możesz to sprawdzić wchodząc na stronę filmu na YouTube i klikając w "Udostępnij" a następnie w "Umieść na stronie". Jeśli pokaże się komunikat "Umieszczanie filmu na stronach zostało wyłączone na żądanie" to znaczy, że powinieneś zmienić ustawienia filmu. Zaloguj się na swoje konto YouTube, wejdź do ustawień filmu i upewnij się, że status filmu nie został ustawiony na "Prywatny". Jeśli film jest prywatny to zmień jego status na "Publiczny" (jeśli chcesz, aby można go było wyszukać w YouTube) lub "Niepubliczny" (jeśli film ma być niemożliwy do odnalezienia w wyszukiwarce tego serwisu). Oprócz tego zaznacz opcję "Zezwalaj na umieszczanie na innych stronach".

Po dodaniu filmu możesz go podpisać. Domyślnie używany jest podpis z YouTube, ale możesz go zmienić. W tym celu najedź myszką na miniaturę filmu i kliknij w przycisk "Podpis" znajdujący się na dole. Podaj opis filmu. W tym samym formularzu możesz również podać autora filmu - warunkiem jest, aby posiadał konto w portalu w kategorii "Wideofilmowanie".

Dlaczego mój film został usunięty?

Twój film mógł zostać usunięty, ponieważ naruszał regulamin lub po prostu przestał działać. W tym drugim przypadku może chodzić o:

 • zablokowanie filmu przez YouTube,
 • usunięcie Twojego konta na YouTube,
 • zmianę ustawień prywatności filmu lub wyłączenie opcji umieszczania filmu na innych stronach.

W ostatnim przypadku wystarczy, że poprawisz ustawienia i  dodasz film jeszcze raz.

Dlaczego moje zdjęcie zostało usunięte?

Twoje zdjęcie mogło zostać usunięte ponieważ naruszało regulamin lub czyjeś prawa.

Jakość zdjęć i miniatur filmów

Katalog firm jest oparty na zdjęciach, które stanowią większość jego powierzchni. Chcemy, aby fotografie prezentowały się jak najlepiej, bo ma to istotny wpływ na odbiór całego portalu przez narzeczonych. Jeśli narzeczeni dobrze odbierają portal to chętniej go odwiedzają, zaś Ty docierasz ze swoją ofertą do większej liczby potencjalnych klientów.

Z tego powodu wszystkie zdjęcia w portalu podlegają ocenie i są dzielone na spełniające kryteria jakościowe i pozostałe. Firma posiadająca wysokiej jakości główną fotografię może korzystać z płatnej promocji i jest umieszczana wyżej, niż firma o tak samo uzupełnionym profilu, ale bez zdjęć lub z fotografiami niskiej jakości.

Po umieszczeniu zdjęcia, system automatycznie sprawdza czy jego rozdzielczość jest wystarczająca. Następnie weryfikuje czy stosunek szerokości do wysokości jest odpowiedni. Jeśli te podstawowe wymagania są spełnione, to zdjęcie jest przekazywane do sprawdzenia przez moderatora. Ten ocenia zdjęcie, biorąc pod uwagę kryteria opisane w następnej sekcji. Jeśli pierwsze zdjęcie nie uzyskało pozytywnej oceny to moderator może przenieść je na dalszą pozycję, a na jego miejsce wstawić zdjęcie, które spełnia zalecenia.

Te same wymagania stosujemy do miniatur filmów wideo. Jeśli posiadasz film wideo z niskiej jakości miniaturą to zalecamy:

 • podmianę miniatury w YouTube (może być wymagana weryfikacja konta YouTube) i ponowne umieszczenie filmu na swoim koncie lub
 • przesunięcie filmu na drugą lub dalszą pozycję w galerii, aby miniatura filmu nie była zdjęciem głównym - wtedy jego ocena nie wpłynie na Twoją pozycję ani na możliwość płatnej promocji.

Co wpływa na ocenę zdjęcia lub miniatury filmu?

Oferta firmy z pozytywnie ocenionym zdjęciem lub miniaturą filmu pojawi się wśród innych dobrze ocenionych ofert. Dlatego każdorazowo przy ocenie moderator zadaje sobie pytanie:

Czy to zdjęcie lub miniatura filmu będzie się dobrze prezentować wśród innych wysokiej jakości obrazów na liście firm?

Jeśli odpowiedź jest twierdząca, to zdjęcie lub miniatura filmu zostaną ocenione pozytywnie. W swojej ocenie moderator kieruje się poniższymi zasadami:

 1. Minimalna szerokość obrazu: 1440 pikseli.
 2. Stosunek szerokości obrazu do jego wysokości powinien wynosić minimalnie 2:3 i maksymalnie 16:6. Rekomendujemy umieszczanie zdjęć o stosunku wymiarów 3:2.
 3. Odradzamy umieszczanie jako pierwszego zdjęcia portretowego, ponieważ zdjęcie zostanie automatycznie wykadrowane. Ocena pozytywna nie zostanie przyznana, jeśli po wykadrowaniu zdjęcie przestanie spełniać niniejsze wymogi.
 4. Obraz nie powinien wykazywać zniekształceń związanych ze zbyt wysokim stopniem kompresji pliku, przetwarzaniem z postaci analogowej do cyfrowej (np. fotografia papierowego zdjęcia), powiększaniem lub edycją cyfrową.
 5. Zdjęcie powinno być ostre. Umyślne rozmazanie jest dopuszczalne na zdjęciach obrazujących ruch.
 6. Jeśli na fotografii są widoczne twarze, to powinny być wyraźne i bez czerwonych oczu.
 7. Niedopuszczalne są odblaski wywołane nieprawidłowo użytą lampą błyskową.
 8. Fotografie nie mogą być zbyt ciemne, zbyt jasne lub prześwietlone.
 9. Kontrast nie powinien być zbyt niski.
 10. Zdjęcie nie powinno być rozciągnięte, zwężone, cyfrowo powiększone ani niekorzystnie zdeformowane w inny sposób. Nie powinno posiadać dodanych komputerowo marginesów ani ramek.
 11. Zdjęcie powinno być starannie i prawidłowo wykadrowane. Krzywe kadry są niewskazane, chyba, że jest to celowy zabieg artystyczny.
 12. Obraz nie powinien przedstawiać więcej niż jednego zdjęcia. W niektórych sytuacjach (np. gdy zespół nie posiada dobrego zdjęcia grupowego) akceptujemy kolaże składające się ze zdjęć tworzących kompozycyjną całość. Zdjęcia powinny przylegać bezpośrednio do siebie i krawędzi całego obrazu (brak ramek i pustych przestrzeni). Ponadto zdjęcia powinny być prostokątami o krawędziach równoległych do krawędzi całego obrazu.
 13. Fotografie nie powinny być poddane obróbce komputerowej w sposób zbyt rzucający się w oczy. Fotomontaż mający na celu oszukanie widza jest niedopuszczalny.
 14. Najlepiej, aby na zdjęciu nie widniał żaden napis. Jeśli już zdjęcie posiada nałożony tekst, to powinien zajmować maksymalnie 10% powierzchni obrazu i być umieszczony w którymś z rogów.
 15. Wyjątkiem od powyższej reguły są profesjonalnie przygotowane miniaturki filmów w kategorii "Wideofilmowanie" zawierające napisy tytułowe na tle zdjęcia. Miniaturka nie zyska jednak dobrej oceny, jeśli dane firmy (np. nazwa, logo, telefon) będą zbyt mocno wyeksponowane lub jeśli napisy tytułowe nie będą wyglądały estetycznie (np. będą zbyt mocno odcinać się od tła, będą miały zbyt małe marginesy itp.).
 16. Kompozycja zdjęcia powinna być prawidłowa. Zdjęcie nie powinno być przesłonięte niepożądanymi obiektami jak np. palec, zanieczyszczenia na obiektywie, fragment czyjejś głowy lub ręki na pierwszym planie. Niedopuszczalne są również niepotrzebne elementy w tle odwracające uwagę od pierwszego planu.
 17. Fotografia powinna nawiązywać do oferty.
 18. Zdjęcie nie przedstawiające niczego konkretnego nie zostanie ocenione pozytywnie. To samo dotyczy zdjęć, którego główne elementy są za bardzo ukryte pod dymem lub mgłą.
 19. Fotografia nie powinna pochodzić z publicznych banków zdjęć.
 20. Bawiący się ludzie nie powinni być przedstawiani wyłącznie od tyłu, tak aby większość zdjęcia stanowiły ich plecy. Jeśli zdjęcie dotyczy zespołu lub dj-a to oprócz tańczących osób powinni być wyraźnie widoczni także sami muzycy.
 21. Zdjęcie powinno być smaczne. Niedopuszczalne są zdjęcia niecenzuralne, wulgarne, nieprzyjemne, ośmieszające i pokazujące kogoś w złym świetle.
 22. Jako zdjęcie nie powinna być umieszczana wizytówka firmy.
 23. Zdjęcie nie powinno promować bezpośredniej konkurencji portalu.
 24. Niedopuszczalne są wizualizacje 3d.

Powyższa lista ma charakter otwarty. W miarę oceny kolejnych zdjęć będziemy do niej dopisywać dalsze wymagania.

Rozmiary zdjęcia są sprawdzane automatycznie. Pozostałe wymagania są sprawdzane ręcznie przez moderatora, dlatego na ocenę zdjęć możesz czekać nawet 2 dni robocze.

Jeśli zdjęcie będzie miało wystarczające walory artystyczne moderator może je ocenić pozytywnie z pominięciem części warunków. Decyzja moderatora jest nieodwołalna. Moderator nie jest zobowiązany do udzielania wyjaśnień posiadaczom zdjęć podlegającym ocenie. Moderator nie odpowiada na wiadomości od osób postronnych.